Historie plemene

Jméno cairn teriér je odvozeno od slova kámen. Představuje hromadu kamení či mohylu, označující místo posledního odpočinku zesnulého. Předkové cairn teriéra byli používáni při lovu menších šelem, zalézajících pod kameny a mohyly. Označovali se tak obecně pracovně využívaní nízkonozí teriéři hubící hlodavce a hlídající stavení.

Psi, které můžeme považovat za předky dnešních cairn teriérů, můžeme najít na statcích a usedlostech na západním pobřeží Skotska a na přilehlých ostrovech. Proto má cairn teriér vývojově nejblíže ke skye teriérovi a někdy byl nazýván krátkosrstým skyem. Velmi blízce je spřízněn i s west highland white teriérem.
Podle údajů J.Robertsona z roku 1935 se vyskytovaly v chovech teriérů ze západního Skotska a přilehlých ostrovů vrhy se štěňaty zbarvenými světle krémově až bíle (předci dnešních west highland white teriérů) a tmavě. Tmavá štěňata je možné považovat za předky cairn teriéra.

První chovatelkou, která své pracovní teriéry předvedla na Cruftově výstavě v roce 1909, byla A.Campbellová z Adrishaigu. Chovatelka přihlásila tři psy, kteří byli uvedeni jako krátkosrstí skye teriéři.
Přesto, že bylo toto plemeno vedeno jako ryze pracovní, získalo si rychle velký počet obdivovatelů. Na Cruftově výstavě v roce 1914 bylo předvedeno více než 60 psů a fen. Neupoutalo svým zjevem, ale zcela určitě povahovými vlastnostmi, odolností proti nepřízni počasí a snadnou údržbou srsti.
Pojmenování nového plemene se však zdálo být problémem. Dříve nebyli tito teriéři pokládáni za zvláštní formu a proto nikdo necítil potřebu je pojmenovat (přesto, že Campbellové se zabývali chovem předků cairn teriérů již od roku 1875). Velice rychle se ujalo pojmenování nového plemene jako cairn teriér.

Jako svébytné plemeno uznal Kennel Club cairn teriéra v roce 1912.