Psi a feny plemene Cairn terrier s loveckými zkouškami

 

Protože své psy aktivně používám při provozování myslivosti, zajímalo mě, jak je to v současné době s pracovním využitím kernů v ČR. Z dostupných záznamů na internetu se mi podařilo najít informace o psech a fenách, kteří mají složenou pracovní zkoušku. Věřím, že jich je v ČR víc, ale z dostupných zdrojů se mi zatím podařilo nalézt jen tyto. Zřejmě ne všichni jsou skutečně využíváni v praxi při lovu, nicméně důležité je, že na zkouškách prokázali lovecké vlohy a obstáli.

Každá účast na zkouškách je skvělou propagací plemene i po pracovní stránce a kerníci si větší zájem myslivců rozhodně zaslouží. Tak snad majitelů, kteří se loveckým výcvikem zabývají, bude časem přibývat :-) Za každé doplnění seznamu budu moc ráda.

 

Jméno psa/feny - typ složené zkoušky:

Abygail Fulfilled Wish - FD III.cena

Adam Lovec z Dračína - ZV I.cena, ZN

Avar z Lesního domu - FD II.cena

Aris z Lesního domu - FD II.cena

Arny Kerni od Blaníku - BZ II.cena

Boss-Voice vom Smaragd - ZV I.cena

Beky od Kletecké hráze - ZN

Carrie Fran-Evis - ZV I.cena, ZN

Connecting People Solipse - ZV I.cena, ZN

Fleret Angel´s club - ZV I.cena, ZN

Gas od Kletecké hráze - ZV I.cena, ZN

Grim od Kletecké hráze - ZV I.cena, ZN

Gora z Kubíčkova dvora - ZN

Get the Price for Solipse - ZN

Jutta Bohemia Evro - BZ I.cena

Lovely at Impuls - ZV

Luna zo Sengetova - MLZ, MBZH, KBZH (Klubový vítěz, CACT, CCT, res. CACIT)

Tarantula at Impuls - FD III.cena 

Tess od Fossinky - ZN

Trumpington´s Quickly - ZV I.cena

+ Trumpington´s Yester - ZV, BZH

 

Zkratky zkoušek:

ZV = zkoušky vloh

ZN = bezkontaktní norování

BZH = barvářské zkoušky honičů

MLZ = mezinárodní lesní zkoušky

MBZH = mezinárodní barvářské zkoušky honičů

KBZH = klubové barvářské zkoušky honičů

FD = barvářské zkoušky honičů na Slovensku